Serveis

En aquest apartat de la pàgina, podeu veure quins serveis ofereix Terrés i Fill S.L. de cara als clients, tot i que sempre ens adaptem a les seves necessitats en relació amb la petita estampació metal·lúrigca.

Tècniques de manipulació del metall

A Terrés i Fill S.L., utilitzem les següents tècniques de manera impecable i amb resultats realment acabats per tal de cobrir les necessitats de cada producte o comanda:

 • Doblatge de ferro, acer inoxidable, alumini i llautó.
 • Tall de ferro, acer inoxidable, alumini i llautó.
 • Foradat i enxamfranat amb rosca o sense.
 • Doblatge i tallat amb premsa amb alimentador.
 • Soldadures.

Productes acabats

Aquests són alguns exemples bàsics dels productes acabats que podem oferir:

 • Frontisses amb arc de llautó per caixes amb tapa.
 • Frontisses sense arc de llautó per caixes de mides reduïdes.
 • Cantoneres de llautó.
 • Col·locadors de parquet de ferro soldat i pintats al forn.
 • Eines per grabar guix i ceràmica.
 • Buidadors per modelar ceràmica i fang.

Maquinària

La nostra empresa disposa de diferent maquinària per tal de poder realitzar els serveis, comandes i encàrrecs dels clients. Aquests són alguns dels exemples de màquines que Terrés i Fill S.L. utilitza:

 • Línia de tall.
 • Màquines de soldadura per punts amb sistemes d'aspiració.
 • Premsa de 5 TN de petita estampació.
 • Premses hidràuliques de 7 TN. (x4)
 • Premsa de 40 TN.
 • Torns i freses convencionals.